Lider din partner av en hörselnedsättning?

Det rör sig ofta om subtila symptom. Din partner kollar på TV på hög volym, undviker sociala tillställningar och du får ofta höra att du pratar tyst eller mumlar – och fler än du tror är drabbade, turligt nog finns hjälp att få. 

Hörselskadades Riksförbund räknar med att 1,5 miljoner svenskar, närmare 15% av Sveriges befolkning, har en hörselskada – och mörkertalet är stort. Faktum är att hälften av andelen hörselskadade återfinns bland fortfarande yrkesverksamma och under 65 år.

Finns effektiv hjälp

En vanlig fördom är att hörselnedsättningar bara drabbar den äldre delen av befolkningen. Men hörselnedsättningar och dövhet kan även vara medfött. I Expressens Hälsoliv kan vi läsa ett rörande reportage om en 2-årig pojke som hör sin mamma för allra första gången med hjälp av cochleaimplantat. Cochleaimplantatet stimulerar hörselnervern och skickar sedan signaler till hjärnan.

Symptom på hörselnedsättning kan vara följande:

  • Du märker att du har svårare att höra än andra människor
  • Du upplever att andra pratar otydligt och svagt
  • Din omgivning tycker att du har högt ljud på TV:n
  • Du har svårt att uppfatta då många pratar samtidigt
  • Läs mer om symptom här.

Det kan vara svårt att själv upptäcka en hörselnedsättning – oftast är det en närstående som märker det först. Volymen på TV:n åker upp, du kanske irriterar dig på att du måste upprepa dig ofta för din partner, eller att det brukar bli du som får ta de viktiga telefonsamtalen. Enligt forskare är anhöriga till människor med hörselnedsättning en bortglömd grupp människor, och som anhörig kan man drabbas av isoleringskänslor och skuld inför sin familjemedlem.

Experternas tips är att testa sig regelbundet och uppmuntra din partner att testa sig, det gör du på din närmaste vårdmottagning.