Du kan också rädda liv

Ibland händer det hemska saker som man helt enkelt inte kan rå över. Det kan vara du själv som drabbas, någon i din närhet eller en helt främmande person som är med om en olycka.
Ingen människa kan veta hur han/hon skulle reagera om de hamnade i en krissituation som exempelvis en allvarlig bilolycka. Det är omöjligt att veta på förhand. De människor som brukar vara lugna och samlade i vanliga fall kan bli helt hysteriska medan andra människor som normalt är lite hispiga blir helt lugna.

När olyckan är framme

Det man ska tänka på om olyckan är framme är helt klart att först och främst vända sig till någon som jobbar professionellt med livräddning. Det gör du enklast genom att ringa 112 och sedan, beroende på hur allvarlig de bedömer situationen så kommer de att skicka ut en eller flera ambulanser till platsen. Det är även inte ovanligt att såväl brandmän som poliser skickas ut om olyckan är väldigt omfattande eller om det är någon som sitter fast och behövs skäras loss. Dock så tar det alltid ett tag innan räddningstjänsten har nått fram till platsen och då kan personens liv faktiskt hänga på dig, bli ditt ansvar.

Att vända sig till instruktörer i hjärt-lungräddning och gå en kurs innan olyckan är framme kan vara en av dina bästa investeringar någonsin. För att veta hur man ska bete sig om en person förlorar medvetanden eller om personen ifråga får ett hjärtstopp så är det av största vikt att de får hjälp snabbt och direkt på plats. Det kan nämligen vara livsavgörande, en fråga om liv och död.